Qigong mot artrose

ArtroseQigong har vist seg svært effektivt når det kommer til lindring og reversering av leddgikt og andre problemer med leddene. Det er ikke kun erfaringer høstet på Qigongsenteret som viser dette, men også forsøk som har pågått i lengre tid.

Studier utførst av amerikanske forskere viser stort potensial for helbredelse av leddgikt ved bruk av Qigong(Chi gong), Taiji(Tai-chi) og akkupunktur. Spesielt effektivt har dette vist seg å være i reduksjon av symptomer på artrose(slitasjegikt), den vanligste formen for leddgikt, som fører til smerte og redusert bevegelse i ledd og ryggrad. Eksperter har frem til nå hevdet at det ikke finnes noen form for kur for artrose(slitasjegikt), og noen medisinsk kurs finnes ikke.

God forskning

I et studie fra 2009, publisert i magasinet «Arthritis Care & Research«, rekrutterte Dr. Chenchen Wang og kolleger ved Tufts University School of Medicine, Boston, 40 personer  til å delta i et vitenskaplig forsøk. Personene som var i gjennomsnitt 65 år, og led av artrose i knærne. Den enkelte deltaker skulle i forsøket delta i en 60 minutters Taiji(Tai-Chi) økt, instruert av en Taiji mester, to ganger ukentlig i 12 uker. Taiji er på lik linje med Qigong, en tradisjonell kinesisk mind-body trening som har vist å forbedre balanse, styrke og fleksibilitet, samt redusere smerte, depresjon og angst i ulike pasientgrupper med kroniske tilstander.

Wang sitt studiet viste at Taiji(Tai-Chi) syntes å forbedre fysisk funksjon og redusere smerte og depresjon. Man fant at Taiji har en rekke fordeler for eldre når det kommer til for fysiske og psykiske forhold.

Qigong-forskning

I juni 2008 publiserte Dr. Kevin Chen og andre forskere ved «University of Maryland School of Medicine Center for Integrative Medicine», Baltimore, et studie i magasinet «Clinical Rheumatology» som viste effekten av ekstern Qigongterapi(BUQI) på mennesker med artrose i knærne. Ekstern Qigongterapi(BUQI) ligner terapeutisk berøring hvor efarne instruktører overfører hans/hennes Qi-energi til pasienten, sier Chen. Kinesisk medisin anser artrose i kneet for å være forårsaket av Qi blokkering i selve kneet. Derfor er studiet interessant.

Chen sier videre at blant de tre gruppene som ble behandlet i to uker opplevde placebogruppen en 33 prosent reduksjon i smerte.  En Qigongterapeut behandlet gruppe 1 og av disse opplevde 35 prosent reduksjon i smerte. Man hadde også en gruppe 2 som ble behandlet av en annen Qigongterapeut.  Av disse opplevde så mange som 55 prosent reduksjon av sin smerte etter to ukers behandling.

Resultatene førte Chen til å konkludere med at ekstern qigongterapi(BUQI) kan ha en rolle i behandling av artrose, men at dette var avhengig av kvaliteten til terapeuten.

Akkupunktur og artrose

Kinesisk akkupunktur har også har blitt studert for å se om dette kan hjelpe i behandlingen av artrose. Dr. Lixing Lao ved «Sentereret for integrert Medisin, ved University of Maryland School of Medicine»  har gjennomført tre akupunktur studier i tiden 1993-2004. Disse studiene var alt fra en liten pilotstudie til et større klinisk studie med 570 deltakere.

«Pasienter som ble tilfeldig plukket ut i gruppen for akkupunkturbehandling hadde betydelig smertelindring og funksjonsforbedring sammenlignet med placebo/kontoll-gruppen» sier Lao. Forskere innser at man trenger trenger flere studier må gjennomføres for å innlemme kinesisk trening og behandling inn i tradisjonell medisin, men de ser håpefulle tegn.

«Akkupunktur er mer akseptert av allmennheten enn noen gang før,» sier Lao, som siterer en nylig publisert undersøkelse utført av Nasjonalt Senter for komplementær og alternativ medisin (NCCAM) og The National Institutes of Health (NIH). Pluss at det blir alt flere medisinske akupunktører som arbeider på sykehus, tilfører han.

Qigongsenteret og leddplager

Qigonsenteret gir behandling i BUQI og holder kurs i Qigong på daglig basis. Alle instruktører er trent i BUQI og bruker dette i sin undervisning. Dvs at hver undervisning er som en behandling. Senteret har studenter som har leddgikt og andre leddplager, og som har opplevd stor bedring i sin tilstand ved å trene regelmessig. Denne bedringen er også støttet av lege. For mer informasjon om kurs kan du kontakte oss.


KONTAKT OSS

Comments are closed.