Qigong og blodtrykk

Qigongøvelser

Qigong og blodtrykk har vært forsket på flere ganger. De fleste av oss er klare over at forhøyet blodtrykk ikke er særlig gunstig for helsen, men hvordan kan qigong hjelpe oss med dette?

Forhøyet blodtrykk er en av de største årsakene til utvikling av hjerte- og karsykdommer. Det er mange årsaker til at blodtrykket stiger, men en av de største faktorene i dag er stress. Stressende situasjoner i seg selv er det vanskelig å unngå, men man kan ved rette øvelser sørge for at man takler stress bedre. Og de samme øvelsen gir deg som bonus også lavere blodtrykk.

Behandling

Den medisinske behandlingen mot høyt blodtrykk som finnes i dag er ikke særlig god, og gir ofte uønskede bivirkninger.  Man kan selvfølgelig gjøre en del på egen hånd gjennom trening, men for mange er dørstokkmila stor. Som et resultat av dette er det blitt satt i gang en rekke studier for å se på ulike alternative treningsmetoders påvirkning på blodtrykket. Treningsmetoder som i seg selv ikke krever god helse, men som gjennom rett praksis kan gi nettopp dette.

Qigongtest

I et nylig publisert studie lot man 40 personer med forhøyet blodtrykk praktisere Qigong 5 ganger i uken i 8 uker. Disse ble så testet opp mot personer som hadde problem med blodtrykket, men som fortsatte sin vanlige livsstil. Målet var å se på forskjellene i blodtrykk, generell helse og hormon nivåer. Under testperioden kunne ikke deltakerne ta noen form for blodtrykksdempende medisiner.

Resultat

Av de 40 deltakerne som påbegynte studiet kom 35 seg gjennom hele perioden. Hos disse kunne man se stor forbedring i blodtrykket. Hos deltakerne som ikke deltok i treningen var det ingen endring i blodtrykk.
Konklusjonen er at Qigong har en positiv effekt på blodtrykkforhøyelse, og at man skal forsette langtidstudier på pasienter med veldig høyt blodtrykk.

Kilde: http://www.biomedcentral.com/

Vil du lære Qigong?

KONTAKT OSS

 

Comments are closed.