Qigong og stress

Qigong og stressKravene til effektivitet og produksjon i hverdagen gjør at alt flere opplever større mengder press rettet mot seg selv. For noen er dette ikke en utfordring, men for de aller fleste manifisterer presset seg i ukontrollert stress.

Er det noe som forskere er bredt enige i i dag er det at stress er noe av det mest skadelige for mennesket. Langvarig stress påvirker biokjemien i kroppen vår og gir oss en langt lavere livskvalitet enn det som er ønskelig. I tillegg bidrar stress til en rekke sykdommer og lidelser knyttet til ugunstig livsstil.

Qigong mot stress

Ved det psykiatriske instituttet på det medisinske universitetet i Denver i USA var en rekke forskere som ønsket å se nærmere på om Qigong var noe som kunne brukes for å motvirke stress i hverdagen. For å få dette til måtte de henvende seg til en yrkesgruppe som ofte opplever mye stress, nemlig mennesker som jobber på sykehus. Man satte sammen en gruppe som skulle gjennomføre et intensiv studie på 6 uker, samt en gruppe som ble satt på venteliste for studiet i samme periode.

Måling av stress

For å få et kvalitativt restultat av forsøket undersøkte man begge gruppene fortløpende ved hjelp av kjente metoder. Metodene målte både opplevd stress, men også sensitivitet til smerte(noe som ofte henger sammen med stress).

Resultat av Qigong

Resultatene fra forsøkene var meget oppløftende. Gruppen som deltok i Qigongpraksis opplevde en betraktlig reduksjon i stress i løpet av de 6 ukene forsøket varte. Dette ble målt opp mot gruppen som var på venteliste, og som naturlig nok ikke merket noen endring i sitt stressnivå.

Når det kom til smerte så opplevde de som var med i Qigonggruppen en sterk reduksjon i sine smerter. De på venteliste hadde ingen forandring.

I etterkant av forsøket kunne de som deltok i Qigonggruppen også melde om en høyer terskel for stress. De ble altså etter kun 6 uker med praksis mer motstandsdyktige mot presset i hverdagen og lot det ikke gå over i stress.

Qigongpraksis

Selvfølgelig må man gjøre flere og dypere studier for å eksakt slå fast hvor effektivt Qigong er mot stress. De forløpige resultatene er dog positive og i tråd med hva vi på Qigongsenteret opplever av tilbakemeldinger. I løpet av kort tid blir de som oppsøker senteret betraktlig bedre i forhold til stress og smerter. I tillegg så opplever de som har vært utbrente å raskt komme seg tilbake på beina igjen.

Hvis du har utfordringer med stress og diffuse smerter så kanskje et introduksjonskurs i Qigong på Qigongsenteret er noe for deg.

Kilde til forsøk: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18823261


PRØV VÅRT INTROKURS

Comments are closed.