Qigong og sykdom

Qigong, Binqi & Den doble negative sirkelen

Qigong i Oslo

 

Qigongsenteret underviser i Qigongsystemet Taijiwuxigong. En del av dette systemet er teorien om den doble negative sirkelen som påvirker vår helse negativt og i ytterste konsekvens kan forårsake sykdom. Teorien bygger på at Qi ikke utelukkende er noe positivt, og at vi derfor må være obs på hvordan vi utfører våre øvelser.

Binqi, ofte også kalt XieQi er betegnelsen på det vi refererer til som «syk Qi». Både Bin og Xie betyr syk, og Qi i dette tilfellet står for ukjent faktor.  Så Binqi betyr som en følge av dette, ukjent sykdomsfremkallende faktor. I dag oversetter vi Binqi som ”patogen faktor” da dette dekker både giftig avfall fra metabolismen og andre biokjemiske og kjemiske påvirkninger på nerve systemet.

Kroppens avfall

Alle produserer Binqi hver dag. Denne produksjonen kommer fra maten vi spiser, gifter i luften vi puster, vaskemidler og gifter i klær og sko med mer + at vi produserer mye Binqi som et resultat av negative følelser. Det produseres også Binqi som er resultat av kroppens metabolske aktiviteter.

Binqi i seg selv er ikke et problem da kroppen har mange mekanismer for å kvitte seg med dette. Normalt føres Binqi via våre kroppsvæsker(blod, lymfesystem med mer) og ut gjennom håndflatene og fotbladene. Ved trening av Qigongsystemet Taijiwuxigong kan man også øke evnen til å fjerne Binqi.

Redusert sirkulasjon

Problemet med Binqi oppstår først når kroppens egen evne til å fjerne Binqi reduseres. Dette kan skje når det produseres ekstra mye Binqi (stress, sterke emosjoner, negativ tenkning etc) eller når kroppens naturlige holdning endres slik at ryggvirvler, ledd, muskler med mer blir kommer ut av sin naturlige posisjon og blir blokkert. Ofte skjer begge deler samtidig, og fører til opphopninger av Binqi.

Når Binqi begynner å hope seg opp i kroppen gjennom en unaturlig kroppsholdning, reduserer vi også mellomrommet mellom skivene i ryggraden. Forblir kroppsholdningen unaturlig vil mellomvirvelskivene stivne og etter hvert påvirke nervebanene i kroppen, forhindre blodtilførsel med mer. Nervebanene vil sende feil signaler til kroppens organer og sammen med redusert blodsirkulasjon påvirke organenes funksjonalitet.

Sykdom

Dette fører igjen til at kroppen blir ytterligere forhindret fra å fjerne Binqi effektivt gjennom de naturlige prosessene nevnt over. Den stagnerer og begynner i enda større grad å hope seg opp i mellomrommene mellom ryggvirvlene, men også i andre områder i kroppen som ledd, organer og kroppsvev. Hvis dette får skje over en lengre periode vil dette føre til nedsatt funksjon i det respektive området i kroppen og lede til sykdom.

Emosjoner

En annen faktor som også leder til produksjon av Binqi er som nevnt over ”negative” følelser. Sinne, sorg, bekymring, stress mfl er alle følelser som påvirker kroppens metabolisme og som gjennom dette kan bidra til å øke produksjonen av giftige metabolske biprodukter.

Hvis man har en kropp som ikke fungerer optimalt og emosjonelle reaksjoner ute av kontroll kan man oppleve å få 2 negative prosesser som påvirker hverandre. Vi får en dobbel negativ sirkel som kan være vanskelig å komme seg ut av hvis man ikke vet hvordan.

Binqi manifesterer seg som stivhet(muskler, ledd, mellomgulv med mer), kløe, utslett,  sårhet, smerte og emosjonelle reaksjoner med mer.

Qigong

Under trening av Qigong kan man observere Binqi på vei ut av kroppen ved å ta en kikk i hendene. Under øvelser kan man observere fuktighet, seig svette, blå farge, hvite prikker, gul farge, rød/rosa farge med mer. Alle disse tegnende representerer ulik type Binqi og ulike årsaker til Binqi produksjon.

Hvorfor Binqi produseres og samler seg i visse deler av kroppen er forklart i modellen om ”the double vicious circle”

Qigong fjerner Binqi

Comments are closed.