Qigongsenterets klasser

Qigongsenteret underviser innen den kraftige medisinske Qigongretningen Taijiwuxigong i tillegg til meditasjon, taiji og YiJin Qigong.

Vi har delt opp våre klasser slik at du som studerer hos oss enkelt skal kunne starte opp med øvelser som passer dine utfordringer. På samme tid skal du kunne lære deg alle systemets øvelser innen en fornuftig tidsramme.

Hvordan begynner jeg?

Alle som skal trene på Qigongsenteret må først følge introduksjonskursene i Qigong eller Taiji. I løpet av introduksjonskursene vil instruktør gi deg en grundig introduksjon til systemes fundament, samt sørge for å gi deg individuelle råd med tanke på videre kurs.

Hvordan fortetter jeg?

Undervisningen på Qigongsenteret skjer i hovedsak i grupper. I løpet av en klasse får alle individuell veiledning og oppfølgning slik at treningen tilpasses den enkeltes nivå. Man kan også bestille personlig trening med instruktør hvis dette er ønskelig.

Få mer informasjon om kommende kurs ved å legge deg til på vårt nyhetsbrev!