Online Live Retreat:


Qigongsenterets årlige meditasjonsretreat

9 guidede meditasjonsøkter, helgen 10.-12. desember.

Gjennom de guidede meditasjonsøktene vil vi tilrettelegge for at vi kan utforske og dypdykke ned i energi, sinn og bevissthet sammen. Vi kommer til å jobbe med grunnleggende øvelser for å løse opp i kropp, emosjoner og sinn, samt utforske bevissthetens natur fra ulike innfallsvinkler.

Kjøp tilgang >

Årets retreat ledes av to av våre mest erfarne lærere, Lars & Harald. De har gjennom lang egenprakis og undervisning av flere tusen studenter utviklet en direkte og pedagogisk undervisningsform basert på både østlige og vestlige undervisnings-prinsipper.

Meditasjonsretreatet er en reise innover i vår opprinnelige natur, hvor vi vil jobbe med å gjenetablere evnen til å sanse de mer subtile kvalitetene i livet, slik at vi kan utvikle oss på dypere/høyere nivåer.

Vi vil undervise både teori & ulike øvelser innen Chan/Golden Light meditasjon, Non-Dual innfallsvinkel, Lyd Meditasjon & Mantra, pusteteknikker og rett holdning/positur.

Vårt mål for de 3 dagene er at du skal få en opplevelse av hva som er mulig gjennom å utforske bevisstheten og praktisere  og meditasjon jevnlig, og gjennom dette bli inspirert til å utforske videre på egenhånd. Søker du emosjonell lindring og velbehag, stillhet og fred, dypere forankring i vår opprinnelige natur og urokkelig glede så er dette et sted å starte.

Ønsker du heller å være med på kurset fysisk i Oslo? Les mer her >

I løpet av kurset får du

- 9 guidede live klasser med praksis og teori.
- Medlemskap i lukket facebook gruppe med diskusjoner.

OBS! Passer ikke tidene for Livesendingene deg? Igjennom hele retreatet vil du ha tilgang til opptakene - slik at du kan ta igjen det du har gått glipp av eller om du ønsker å repetere innholdet i løpet av kurset.

Kjøp tilgang >

Undervisningens fokus

Lars sin undervisning:
Lars vil ha hovedfokus på Chan og Non-Dualistisk praksis, som handler om å gjenfinne selvets senter gjennom å lede eller synke sinnet innover, tilbake til hjertet. I senteret finner vi erkjennelsen av vår opprinnelige natur og friheten og gleden som kommer med det. Herfra begynner forskningen og eventyret med å vende utover, og gjenetablere oss i den materielle verdenen.

Områder Lars vil dykke inn i er: Avslapning (enkle teknikker for å slappe dypere av), Kroppsbevissthet (gradvis avladning av tankemønstre, emosjoner og vaner), Punktbevissthet (relasjonen mellom subjekt og objekt i dualiteten), Feltbevissthet (forflytning fra ytre til indre observasjon), Ren bevissthet (fra observasjon til eksistens), samt teori rundt Non-Dualistisk praksis.

Harald sin undervisning:
Harald vil hovedsakelig basere sin undervisning fra systemet "Dao of the Golden Light". Denne meditasjonsteknikken er en av de tidligste metodene for meditasjon. Å finne sinnets senter; stedet der tankene har sin opprinnelse, er hovedfokuset. Å finne sinnets senter gir en unik stillhet og indre fred. Både Buddha Sakyamuni og Padmasambava har pekt på viktigheten av å finne det gyldne lyset i dette området.

I dag overser mange de grunnleggende elementene i sin meditasjon praksis; holdning og pust. Det er spesielt tilfelle når meditasjon hovedsakelig blir sett på som en metode for å slappe av. En riktig holdning er grunnleggende viktig. Pust- og lydøvelser praktiseres for å rense ut "Binqi" (negativ Qi), for å aktivere Dantian og for å åpne energikanalene.

Etter retreatet oppfordres du til å praktisere på egenhånd og/eller sammen med andre. Vi vil også tilby mulighet til både online og etterhvert fysiske møtepunkt.

Praktisk info om påmelding:

For å melde deg på kurset følger du knappen "Kjøp tilgang" på denne siden.

Er det første gangen du deltar på våre online kurs vil du bli bedt om å opprette en konto. Husk passordet du velger her, da du vil trenge det når du skal logge inn i online plattformen for å følge kurset. Når kontoen er opprettet, fullfører du kjøpet. Nærmere kurs vil du motta mail fra oss når øktene er klargjort i ditt bibliotek, samt guide til innlogging & bruk i plattformen.

Har du allerede deltatt på online kurs hos oss tidligere, logger du inn med ditt brukernavn og passord, og deretter fullfører kjøpet. Skulle du ha problemer med innlogging, ta kontakt med Merete på telefon 991 06 597.

Kjøp tilgang >

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon?

Kontakt Harald på telefon: 412 37 938 eller send oss en mail via [email protected]

Om lærerne:

Lars Johan Bjørkevoll

Lars Johan Bjørkevoll har studert og undervist Non-Dualistisk praksis helt siden han spontant kom i kontakt med denne formen for praksis for 20 år siden. Da han møtte dr.Shen begynte også studiet i Chan/Golden light meditasjon og en større reise i selvutpakning. Han var en av dr. Shen’s nærmeste studenter i Chan Meditasjon og har utviklet en unik erfaringsbasert approach for å avkle sinnets mekanismer og se hva vi egentlig består av.

I tillegg til å være en av gründerne av Qigongsenteret er Lars Johan en veletablert forretningsmann innen internasjonal business. Hans holding har alltid vært at den ultimate friheten etableres på “innsiden”, for så å gjennomsyre livet på “utsiden”!

Harald Øygard

Harald har studert Meditasjon, Taiji, Qigong og Buqi i 25 år og har undervist siden 2002. Han var en nær student av Dr Shen Hongxun siden 1995 og med han har han studert forskjellige meditasjonsteknikker som Wuxi meditasjon, Chan og Dao of the Golden Light. I dag er Harald leder for Nordisk Buqi organisasjon og daglig leder for Qigongsenteret i Oslo.