Online workshop:


En helg med Meditasjon og forskning på selvets natur

8 timer guidet mini-retreat, helgen 30. april - 2. mai.

Gjennom 5 guidede økter og diskusjoner vil vi tilrettelegge for at vi kan utforske og dypdykke ned i sansing, sinn og bevissthet sammen. Vi forsker på Chan (Golden light meditasjon) og Non-Dual innfallsvinkel for å gjenoppdage vår opprinnelige natur. Å utforske sammen, over distanse, har vist seg å være veldig sterkt og vi ser frem imot å dele denne opplevelsen med deg.

Til påmelding >

Mini-retreatet er en reise innover i vår opprinnelige natur, der vi vil hvile eller synke oss gjennom eksistensens ulike lag og forske på det vi tror vi er og det vi faktisk er.

Vi vil dykke inn i problemstillinger som forskjellen på konsentrasjon og åpenhet, forholdet mellom det å oppleve og det som oppleves, ulike typer opplevelser, bevissthet sammenliknet med oppmerksomhet, gjenetablering av sansing som verktøy og mye mye mer.

Vårt mål for de 3 dagene er at du skal få en opplevelse av hva som er mulig gjennom å praktisere bevissthetsforskning og meditasjon jevnling, og gjennom dette bli inspirert til å utforske videre på egenhånd. Søker du lindring og velbehag, stillhet og fred, dypere forankring i vår opprinnelige natur og urokkelig glede så er dette et sted å starte.

I løpet av kurset får du

- 5 guidede live klasser med praksis og teori.
- Medlemskap i lukket facebook gruppe med diskusjoner.
- Tilgang til kurset i arkiv i etterkant for egenpraksis.

OBS! Passer ikke tidene for Livesendingene deg? Igjennom hele mini-retreatet vil du få tilgang til opptakene - slik at du kan ta igjen det du har gått glipp av eller om du ønsker å repetere innholdet i løpet av kurset.

Til påmelding >

Undervisningens fokus

Chan og Non-Dualistisk praksis handler om å gjenfinne selvets senter gjennom å lede eller synke sinnet innover, tilbake til hjertet. I senteret finner vi erkjennelsen av vår opprinnelige natur og friheten og gleden som kommer med det. Herfra begynner forskningen og eventyret med å vende utover, og gjenetablere oss i den materielle verdenen.

Områder vi vil dykke inn i er:

Teori:
Sammenheng mellom bevissthet, oppmerksomhet, tanker, følelser, sansing, kropp, energi og sinn mm.

Avslapning:
Enkle teknikker for å slappe dypere av.

Kroppsbevissthet:
Gradvis avprogrammering og avladning av tankemønstre, emosjoner og vaner.

Punktbevissthet:
Relasjonen mellom subjekt og objekt i dualiteten.

Feltbevissthet:
Forflytning fra ytre til indre observasjon.

Ren bevissthet:
Fra observasjon til eksistens.

Etter mini-retreatet oppfordres du til å praktisere på egenhånd og/eller sammen med andre. Vi vil også tilby mulighet til både online og etterhvert fysiske møtepunkt.

Til påmelding >

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon?

Send oss gjerne en mail til [email protected]

Om læreren

Lars Johan Bjørkevoll har studert og undervist Non-Dualistisk praksis helt siden han spontant kom i kontakt med denne formen for praksis for 20 år siden. Da han møtte dr.Shen begynte også studiet i Chan/Golden light meditasjon og en større reise i selvutpakning. Han var en av dr. Shen’s nærmeste studenter i Chan Meditasjon og har utviklet en unik erfaringsbasert approach for å avkle sinnets mekanismer og se hva vi egentlig består av.

I tillegg til å være en av gründerne av Qigongsenteret er Lars Johan en veletablert forretningsmann innen internasjonal business. Hans holding har alltid vært at den ultimate friheten etableres på “innsiden”, for så å gjennomsyre livet på “utsiden”!