Kropp, Energi og Sinn - i ett!


Finn ro og indre glede før jul

Qigongsenterets årlige meditasjonsretreat, helgen 1-3. desember.

Kurset vil ha fokus på de fundamentale byggestenene for å kunne benytte meditasjonspraksis som verktøy for å finne tilbake til 'det opprinnelige', gjenfinne indre ro & glede og lettere kunne navigere i hverdagen.

Målet med kurset er å gjenetablere evnen til å sanse de mer subtile kvalitetene i livet, slik at vi kan utvikle oss på dypere/høyere nivåer. Vi ønsker å etterlate deg med et solid fundament for videre egenutvikling og studier! Kurset holdes i Oslo.

Til påmelding >

Årets retreat ledes av to av våre mest erfarne lærere, Lars & Harald. De har gjennom lang egenprakis og undervisning av flere tusen studenter utviklet en direkte og pedagogisk undervisningsform basert på både østlige og vestlige undervisningsprinsipper.

Undervisningen springer ut fra Chan Meditasjon også kjent som Golden Light meditasjon, en meget direkte meditasjonsform sjeldent undervist i Vesten. Vi vil undervise både teori & ulike øvelser innen Chan/Golden Light meditasjon, Non-Dual innfallsvinkel, Lyd Meditasjon & Mantra, pusteteknikker og rett holdning/positur.

Vårt mål for de 3 dagene er at du skal få en opplevelse av hva som er mulig gjennom å utforske bevisstheten og praktisere  og meditasjon jevnlig, og gjennom dette bli inspirert til å utforske videre på egenhånd. Søker du emosjonell lindring og velbehag, stillhet og fred, dypere forankring i vår opprinnelige natur og urokkelig glede så er dette et sted å starte.

I løpet av kurset får du

- Undervisning i gruppe - fredag kveld, lørdag og søndag.
- Øvelser i Meditasjon
- Introduksjon til Chan, Tummo, Wuxi og andre meditasjonstradisjoner.
- Personlig oppfølgning fra instruktørene gjennom hele kurset.

Til påmelding >

Undervisningens fokus

Lars sin undervisning:
Lars vil ha hovedfokus på Chan og Non-Dualistisk praksis, som handler om å gjenfinne selvets senter gjennom å lede eller synke sinnet innover, tilbake til hjertet. I senteret finner vi erkjennelsen av vår opprinnelige natur og friheten og gleden som kommer med det. Herfra begynner forskningen og eventyret med å vende utover, og gjenetablere oss i den materielle verdenen.

Områder Lars vil dykke inn i er: Avslapning (enkle teknikker for å slappe dypere av), Kroppsbevissthet (gradvis avladning av tankemønstre, emosjoner og vaner), Punktbevissthet (relasjonen mellom subjekt og objekt i dualiteten), Feltbevissthet (forflytning fra ytre til indre observasjon), Ren bevissthet (fra observasjon til eksistens), samt teori rundt Non-Dualistisk praksis.

Harald sin undervisning:
Harald vil hovedsakelig basere sin undervisning fra systemet "Dao of the Golden Light". Denne meditasjonsteknikken er en av de tidligste metodene for meditasjon. Å finne sinnets senter; stedet der tankene har sin opprinnelse, er hovedfokuset. Å finne sinnets senter gir en unik stillhet og indre fred. Både Buddha Sakyamuni og Padmasambava har pekt på viktigheten av å finne det gyldne lyset i dette området.

I dag overser mange de grunnleggende elementene i sin meditasjon praksis; holdning og pust. Det er spesielt tilfelle når meditasjon hovedsakelig blir sett på som en metode for å slappe av. En riktig holdning er grunnleggende viktig. Pust- og lydøvelser praktiseres for å rense ut "Binqi" (negativ Qi), for å aktivere Dantian og for å åpne energikanalene.

Etter retreatet oppfordres du til å praktisere på egenhånd og/eller sammen med andre. Du kan også følge vår ukentlige meditasjonsundervisning enten fysisk på senteret eller online.

Til påmelding >

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon?

Kontakt Harald på telefon: 412 37 938 eller send oss en mail via [email protected]

Om lærerne:

Lars Johan Bjørkevoll

Lars Johan Bjørkevoll har studert og undervist Non-Dualistisk praksis helt siden han spontant kom i kontakt med denne formen for praksis for 20 år siden. Da han møtte dr.Shen begynte også studiet i Chan/Golden light meditasjon og en større reise i selvutpakning. Han var en av dr. Shen’s nærmeste studenter i Chan Meditasjon og har utviklet en unik erfaringsbasert approach for å avkle sinnets mekanismer og se hva vi egentlig består av.

I tillegg til å være en av gründerne av Qigongsenteret er Lars Johan en veletablert forretningsmann innen internasjonal business. Hans holding har alltid vært at den ultimate friheten etableres på “innsiden”, for så å gjennomsyre livet på “utsiden”!

Harald Øygard

Harald har studert Meditasjon, Taiji, Qigong og Buqi i 25 år og har undervist siden 2002. Han var en nær student av Dr Shen Hongxun siden 1995 og med han har han studert forskjellige meditasjonsteknikker som Wuxi meditasjon, Chan og Dao of the Golden Light. I dag er Harald leder for Nordisk Buqi organisasjon og daglig leder for Qigongsenteret i Oslo.