Qigongsenterets kurstider

Qigongsenteret holder klasser hver dag, igjennom hele uken. I tillegg holder vi helgekurs på jevnlig basis.

Hos oss er du ikke bundet opp til en enkelt instruktør, men kan velge å delta på de klassene som passer deg. Før man kan delta fritt på klasser må man dog igjennom et løp på 6-12 mnd der man lærer det grunnleggende. 

Klassene på Qigongsenteret er delt opp i 2 ulike kategorier; Programklasser og abonnementklasser.

Programklassene

Nybegynnerkurs i Qigong (Basic), Nybegynnerkurs i Taiji, samt semesterkurs i Qigong kalles programklasser. Disse klassene er inngangen til all trening hos Qigongsenteret og går som oftest over 9 -20 uker. Igjennom disse ukene vil man få all grunnleggende undervisning man trenger for å gjøre enkle øvelser hjemme eller delta på videre undervisning på senteret.

Programklassene følger man 1 fast dag i uken, samt at man får tett oppfølging gjennom mails, filmer og individuell undervisning av instruktør.

Ofte er det slik at man deltar på de ulike programklassene flere runder før man går videre til den mer «frie» studieformen – Abonnementsklasser.

Se neste nybegynnerkurs!

Abonnementsklassene

Når man har deltatt på minst 1. nybegynner/basic kurs og 1. semesterkurs i enten Qigong eller Taiji kan man velge en friere treningsform der man har flere klasser og instruktører å velge mellom. I stedet for å følge et fast kursløp betaler man en månedlig avgift for å velge fritt mellom klasser av ulik fokus og lengde.

Oversikt over alle klassene ser du under.

Timeplan for mai. Trykk for større bilde.

 

Neste Nybegynnerkurs!